sim hợp mệnh giá rẻ, sim số đẹp khuyến mại

Hotline: 0377.68.68.68

Chọn Sim Theo Mục Phân Tích Sẵn - Sim Hợp Mệnh Kim   - Sim Mộc  - Sim Thủy  - Sim Hỏa  - Sim Thổ  - Sim Taxi  - Sim Tam Hoa  - Sim Tứ Quí  - Sim Lộc Phát  - Sim Thần Tài  - Sim Giá Rẻ  - Sim Năm Sinh  - Sim Kép Lặp  - Sim Số Tiến  - Sim Vip   Sim Số Đẹp Dễ Đọc Dễ Nhớ

Danh sách nhà mạng

Menu số đẹp

Sim theo yêu cầu
Quý khách vẫn chưa tìm được SIM vừa ý? Hãy nhập yêu cầu của quý khách vào ô bên dưới. Chúng tôi sẽ tìm và thông báo lại cho quý khách sớm nhất!
** Chỉ nhận tối đa 6 số cuối
6 số đuôi:  
Tên bạn:
Điện thoại:
Ghi chú:
Đơn đặt hàng
Quảng cáo

 

Ads 1

Tổng Kho Sim Số Đẹp Lớn Nhất Việt Nam


“ Tìm là thấy – Lấy là có “

MuaBanSo.vn– MuaBanSimSoDep.online

Giao sim, Đăng ký chính chủ, Thu tiền tại nhà trên toàn quốc
Tìm Kiếm Sim Số Đẹp

Trợ giúp!

VD: 09*9999, *9999, *6868, *1989, 09*99x99 Tìm nâng caoẨn tìm nâng cao

Chọn sim số đẹp theo đầu số

Danh sách sim số đẹp

Danh sách sim hợp ngũ hành Thủy

STT 10S - Số -11S Tăng -Giảm Mạng Đặt Mua
1 0837115116 14,720,000(đ)
Mua
2 0832234666 13,800,000(đ)
Mua
3 0837121666 11,040,000(đ)
Mua
4 0838459666 7,360,000(đ)
Mua
5 0854367666 5,520,000(đ)
Mua
6 0853794666 4,600,000(đ)
Mua
7 0843116866 3,500,000(đ)
Mua
8 0837918886 3,220,000(đ)
Mua
9 0843117766 2,760,000(đ)
Mua
10 0843117116 2,760,000(đ)
Mua
11 0853264686 2,400,000(đ)
Mua
12 0843119886 1,380,000(đ)
Mua
13 0843116696 1,380,000(đ)
Mua
14 0843116556 1,380,000(đ)
Mua
15 0834588486 1,000,000(đ)
Mua
16 0834588696 800,000(đ)
Mua
17 0843119596 500,000(đ)
Mua
18 0879133166 1,380,000(đ)
Mua
19 0879123686 1,380,000(đ)
Mua
20 0879166177 2,300,000(đ)
Mua
21 0879155166 2,300,000(đ)
Mua
22 0879111686 1,840,000(đ)
Mua
23 0776439986 600,000(đ)
Mua
24 0763029266 500,000(đ)
Mua
25 0769138797 600,000(đ)
Mua
26 0769136866 850,000(đ)
Mua
27 0778285557 650,000(đ)
Mua
28 0795004886 750,000(đ)
Mua
29 0796172006 1,150,000(đ)
Mua
30 0776431997 1,050,000(đ)
Mua
31 0795004357 500,000(đ)
Mua
32 0793146357 500,000(đ)
Mua
33 0796172357 4,600,000(đ)
Mua
34 0796172246 450,000(đ)
Mua
35 0763022246 550,000(đ)
Mua
36 0796172456 750,000(đ)
Mua
37 0769136776 600,000(đ)
Mua
38 0793146556 600,000(đ)
Mua
39 0774206006 600,000(đ)
Mua
40 0793146006 600,000(đ)
Mua
41 0763046006 600,000(đ)
Mua
42 0763046096 500,000(đ)
Mua
43 0763046066 700,000(đ)
Mua
44 0796172217 600,000(đ)
Mua
45 0796172177 850,000(đ)
Mua
46 0793146147 1,400,000(đ)
Mua
47 0763029977 750,000(đ)
Mua
48 0776439966 750,000(đ)
Mua
49 0769138877 600,000(đ)
Mua
50 0778285577 900,000(đ)
Mua
51 0766195577 900,000(đ)
Mua
52 0766194477 650,000(đ)
Mua
53 0796172277 950,000(đ)
Mua
54 0763022266 1,200,000(đ)
Mua
55 0763029797 1,150,000(đ)
Mua
56 0794069696 1,150,000(đ)
Mua
57 0769138787 1,150,000(đ)
Mua
58 0769136767 850,000(đ)
Mua
59 0763046246 500,000(đ)
Mua
60 0763046056 500,000(đ)
Mua
61 0766195777 1,750,000(đ)
Mua
62 0943156246 750,000(đ)
Mua
63 0943156006 600,000(đ)
Mua
64 0947287447 600,000(đ)
Mua
65 0947726446 550,000(đ)
Mua
66 0943156446 500,000(đ)
Mua
67 0942214477 600,000(đ)
Mua
68 0915087076 650,000(đ)
Mua
69 0943695557 850,000(đ)
Mua
70 0946224546 750,000(đ)
Mua
71 0947792627 800,000(đ)
Mua
72 0943695556 850,000(đ)
Mua
73 0944194656 750,000(đ)
Mua
74 0947792636 700,000(đ)
Mua
75 0947287576 600,000(đ)
Mua
76 0946224647 850,000(đ)
Mua
77 0835777676 2,050,000(đ)
Mua
78 0855917997 1,750,000(đ)
Mua
79 0946545446 600,000(đ)
Mua
80 0816355556 3,600,000(đ)
Mua
81 0839479797 1,750,000(đ)
Mua
82 0835779797 3,250,000(đ)
Mua
83 0834629797 1,500,000(đ)
Mua
84 0838012266 2,300,000(đ)
Mua
85 0836696767 2,600,000(đ)
Mua
86 0837363737 3,250,000(đ)
Mua
87 0816106677 1,400,000(đ)
Mua
88 0834644466 750,000(đ)
Mua
89 0838366677 1,850,000(đ)
Mua
90 0832844466 1,150,000(đ)
Mua
91 0839422266 1,700,000(đ)
Mua
92 0838101166 1,700,000(đ)
Mua
93 0834629966 1,750,000(đ)
Mua
94 0835799966 3,700,000(đ)
Mua
95 0837363366 2,300,000(đ)
Mua
96 0834629977 850,000(đ)
Mua
97 0839422277 1,050,000(đ)
Mua
98 0816546677 1,150,000(đ)
Mua
99 0834684477 750,000(đ)
Mua
100 0837849966 1,400,000(đ)
Mua
10S - Số - 11S Tăng - Giảm Đặt Mua
0837115116 14,720,000(đ) Mua
0832234666 13,800,000(đ) Mua
0837121666 11,040,000(đ) Mua
0838459666 7,360,000(đ) Mua
0854367666 5,520,000(đ) Mua
0853794666 4,600,000(đ) Mua
0843116866 3,500,000(đ) Mua
0837918886 3,220,000(đ) Mua
0843117766 2,760,000(đ) Mua
0843117116 2,760,000(đ) Mua
0853264686 2,400,000(đ) Mua
0843119886 1,380,000(đ) Mua
0843116696 1,380,000(đ) Mua
0843116556 1,380,000(đ) Mua
0834588486 1,000,000(đ) Mua
0834588696 800,000(đ) Mua
0843119596 500,000(đ) Mua
0879133166 1,380,000(đ) Mua
0879123686 1,380,000(đ) Mua
0879166177 2,300,000(đ) Mua
0879155166 2,300,000(đ) Mua
0879111686 1,840,000(đ) Mua
0776439986 600,000(đ) Mua
0763029266 500,000(đ) Mua
0769138797 600,000(đ) Mua
0769136866 850,000(đ) Mua
0778285557 650,000(đ) Mua
0795004886 750,000(đ) Mua
0796172006 1,150,000(đ) Mua
0776431997 1,050,000(đ) Mua
0795004357 500,000(đ) Mua
0793146357 500,000(đ) Mua
0796172357 4,600,000(đ) Mua
0796172246 450,000(đ) Mua
0763022246 550,000(đ) Mua
0796172456 750,000(đ) Mua
0769136776 600,000(đ) Mua
0793146556 600,000(đ) Mua
0774206006 600,000(đ) Mua
0793146006 600,000(đ) Mua
0763046006 600,000(đ) Mua
0763046096 500,000(đ) Mua
0763046066 700,000(đ) Mua
0796172217 600,000(đ) Mua
0796172177 850,000(đ) Mua
0793146147 1,400,000(đ) Mua
0763029977 750,000(đ) Mua
0776439966 750,000(đ) Mua
0769138877 600,000(đ) Mua
0778285577 900,000(đ) Mua
0766195577 900,000(đ) Mua
0766194477 650,000(đ) Mua
0796172277 950,000(đ) Mua
0763022266 1,200,000(đ) Mua
0763029797 1,150,000(đ) Mua
0794069696 1,150,000(đ) Mua
0769138787 1,150,000(đ) Mua
0769136767 850,000(đ) Mua
0763046246 500,000(đ) Mua
0763046056 500,000(đ) Mua
0766195777 1,750,000(đ) Mua
0943156246 750,000(đ) Mua
0943156006 600,000(đ) Mua
0947287447 600,000(đ) Mua
0947726446 550,000(đ) Mua
0943156446 500,000(đ) Mua
0942214477 600,000(đ) Mua
0915087076 650,000(đ) Mua
0943695557 850,000(đ) Mua
0946224546 750,000(đ) Mua
0947792627 800,000(đ) Mua
0943695556 850,000(đ) Mua
0944194656 750,000(đ) Mua
0947792636 700,000(đ) Mua
0947287576 600,000(đ) Mua
0946224647 850,000(đ) Mua
0835777676 2,050,000(đ) Mua
0855917997 1,750,000(đ) Mua
0946545446 600,000(đ) Mua
0816355556 3,600,000(đ) Mua
0839479797 1,750,000(đ) Mua
0835779797 3,250,000(đ) Mua
0834629797 1,500,000(đ) Mua
0838012266 2,300,000(đ) Mua
0836696767 2,600,000(đ) Mua
0837363737 3,250,000(đ) Mua
0816106677 1,400,000(đ) Mua
0834644466 750,000(đ) Mua
0838366677 1,850,000(đ) Mua
0832844466 1,150,000(đ) Mua
0839422266 1,700,000(đ) Mua
0838101166 1,700,000(đ) Mua
0834629966 1,750,000(đ) Mua
0835799966 3,700,000(đ) Mua
0837363366 2,300,000(đ) Mua
0834629977 850,000(đ) Mua
0839422277 1,050,000(đ) Mua
0816546677 1,150,000(đ) Mua
0834684477 750,000(đ) Mua
0837849966 1,400,000(đ) Mua
Sim số đẹp là gì?

Sim số đẹp là gì


Xã hội phát triển, cuộc sống hiện đại kéo theo những hệ lụy mà con người chính là nạn nhân. Nhiều chuyện thường nhật xảy ra xung quanh gây nên cảm giác bất an, lo lắng đè nặng lên cuộc sống. Do đó, nhiều người tìm đến phong thủy để tự bảo vệ bản thân, gia đình. Việc sử dụng sim số đẹp mang yếu tố phong thủy hợp mệnh với bản thân giúp tinh thần thoải mái, tự tin, cuộc sống hạnh phúc nhiều may mắn được nhiều người ứng dụng và đem lại hiệu quả cao.

Sim số đẹp là gì?

- Số điện thoại hiện nay không đơn thuần chỉ là vật dụng giúp con người giao tiếp mà còn là vật khí hộ thân đắc lực. Do đó, nhu cầu sử dụng sim đẹp ngày càng tăng. Sim số đẹp là sim dễ nhớ, hợp phong thủy với vận mệnh mỗi người đem lại may mắn, tài lộc và cuộc sống an lành cho con người.

- Được xác định trên nhiều nguyên lý khác nhau tùy thuộc vào ý nghĩa, giá trị và mục đích sử dụng của mỗi người. Nhưng tựu chung lại, sim số đẹp đều được vận hành theo 1 quy luật hết sức chặt chẽ khi phải đầy đủ các yếu tố cơ bản như:

+ Các con số trong sim điện thoại thể hiện sự cân bằng âm dương

+ Tổng điểm của dãy số sim càng cao càng đẹp, cao nhất là 9 điểm

+ Thể hiện mối quan hệ tương sinh giữa ngũ hành số sim và ngũ hành của người dùng

+ Chứa vượng khí, đại cát, may mắn và tài lộc

+ Sim phải có quái khí hàm chứa các yếu tố tương hỗ cho người dùng, ứng với quẻ khí mang điềm Cát (Cát tường)


Cách mua sim số đẹp như thế nào?

Với những tiêu chí cho 1 sim số đẹp kể trên, bạn có thể dễ dàng sở hữu sim ở đại lý uy tín như Cửa hàng ủy quyền của các hãng sim số. Chuyên cung cấp sim số đẹp của Viettel, VinaPhone, MobiFone, Vietnamobile đa dạng các thể loại từ sim VIP lục quý, tứ quý, cho đến sim thần tài, lộc phát, sim năm sinh,... nhằm phục vụ mọi tầng lớp và nhu cầu, mục đích sử dụng của người dùng. Với hệ thống website: muabanso.vn hiện đại, tích hợp phần mềm tra cứu sim phong thủy, đồng thời cung cấp kho tàng sim số đẹp giúp cho bạn dễ dàng có sim số đẹp hợp phong thủy trong tay.

Mọi sim của muabanso.vn bán ra đều đăng kí thông tin chính chủ theo yêu cầu khách hàng và giao hàng chuyên nghiệp, nhanh chóng, miễn phí trên toàn quốc. Khách hàng chỉ cần trả tiền và kiểm tra thông tin cho đúng với yêu cầu cùng thông tin của mình.

Nếu bạn còn cần thêm bất cứ tư vấn nào về sim ngày tháng năm sinh, sim phong thủy hợp tuổi hợp mệnh,... khách hàng sẽ được giải đáp tận tình, cụ thể khi liên hệ qua hotline: 01238.61.6789Đăng bán sim
Khuyến Mãi Sim Số Đẹp

Ads 3

 

 

 
Tìm sim năm sinhmặc định 19xx m/d/Y

Hỗ trợ khách hàng

   Ms Hằng: 024.66.55.9999

Zalo: 08683.15.9999


Mr Dũng : 024.66.555.999

Zalo: 0838616789

 

 Mr Lăng : 024.66.555.666

Zalo: 0838616789

 

Thời Gian Làm Việc

 

Thứ 2 - Thứ 7: 7h30 - 20h30

 

Chủ nhật: 8h00 - 18h00

 

Các giờ khác Quý Khách vui lòng vào phần " Đặt Mua "

 

Số đẹp theo phong thủy
Tin tức
Chọn theo giá tiền
Quảng cáo
 

Copyright 2018 © - Công Ty Cổ Phần Mua Bán Số

Địa chỉ: Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội

Website: Http://MuaBanSo.vn - Http://MuaBanSimSoDep.online

Hotline: 024.66.55.9999 - 0838.616789

 Hotline: 024.66.55.9999 - 01677.68.68.68