sim hợp mệnh giá rẻ, sim số đẹp khuyến mại

Hotline: 0377.68.68.68

Chọn Sim Theo Mục Phân Tích Sẵn - Sim Hợp Mệnh Kim   - Sim Mộc  - Sim Thủy  - Sim Hỏa  - Sim Thổ  - Sim Taxi  - Sim Tam Hoa  - Sim Tứ Quí  - Sim Lộc Phát  - Sim Thần Tài  - Sim Giá Rẻ  - Sim Năm Sinh  - Sim Kép Lặp  - Sim Số Tiến  - Sim Vip   Sim Số Đẹp Dễ Đọc Dễ Nhớ

Danh sách nhà mạng

Menu số đẹp

Sim theo yêu cầu
Quý khách vẫn chưa tìm được SIM vừa ý? Hãy nhập yêu cầu của quý khách vào ô bên dưới. Chúng tôi sẽ tìm và thông báo lại cho quý khách sớm nhất!
** Chỉ nhận tối đa 6 số cuối
6 số đuôi:  
Tên bạn:
Điện thoại:
Ghi chú:
Đơn đặt hàng
Quảng cáo

 

Ads 1

Tổng Kho Sim Số Đẹp Lớn Nhất Việt Nam


“ Tìm là thấy – Lấy là có “

MuaBanSo.vn– MuaBanSimSoDep.online

Giao sim, Đăng ký chính chủ, Thu tiền tại nhà trên toàn quốc
Tìm Kiếm Sim Số Đẹp

Trợ giúp!

VD: 09*9999, *9999, *6868, *1989, 09*99x99 Tìm nâng caoẨn tìm nâng cao

Chọn sim số đẹp theo đầu số

Danh sách sim số đẹp

Danh sách sim hợp ngũ hành Thổ

STT 10S - Số -11S Tăng -Giảm Mạng Đặt Mua
1 0766888889 110,400,000(đ)
Mua
2 0879155199 1,380,000(đ)
Mua
3 0879133199 1,380,000(đ)
Mua
4 0879129139 1,000,000(đ)
Mua
5 0879166199 2,300,000(đ)
Mua
6 0879118119 2,300,000(đ)
Mua
7 0879196979 1,840,000(đ)
Mua
8 0879195959 3,220,000(đ)
Mua
9 0879199699 4,600,000(đ)
Mua
10 0879123879 2,760,000(đ)
Mua
11 0879136879 2,300,000(đ)
Mua
12 0879101099 500,000(đ)
Mua
13 0879121979 600,000(đ)
Mua
14 0879126879 1,840,000(đ)
Mua
15 0763029209 500,000(đ)
Mua
16 0776438689 800,000(đ)
Mua
17 0769136869 950,000(đ)
Mua
18 0778285559 750,000(đ)
Mua
19 0796172379 750,000(đ)
Mua
20 0796172009 1,150,000(đ)
Mua
21 0795004789 1,400,000(đ)
Mua
22 0763022789 1,400,000(đ)
Mua
23 0799049779 2,600,000(đ)
Mua
24 0776439119 600,000(đ)
Mua
25 0776439009 600,000(đ)
Mua
26 0796172179 1,700,000(đ)
Mua
27 0766195599 1,200,000(đ)
Mua
28 0766194499 850,000(đ)
Mua
29 0763022299 1,150,000(đ)
Mua
30 0796172299 1,150,000(đ)
Mua
31 0763022929 850,000(đ)
Mua
32 0763022099 950,000(đ)
Mua
33 0942214949 600,000(đ)
Mua
34 0945967579 850,000(đ)
Mua
35 0945621929 750,000(đ)
Mua
36 0946392829 850,000(đ)
Mua
37 0855917979 13,800,000(đ)
Mua
38 0816106969 2,800,000(đ)
Mua
39 0812189889 2,800,000(đ)
Mua
40 0837829889 1,700,000(đ)
Mua
41 0832849889 1,500,000(đ)
Mua
42 0818289669 7,300,000(đ)
Mua
43 0816355599 2,800,000(đ)
Mua
44 0816418889 1,600,000(đ)
Mua
45 0819618889 5,100,000(đ)
Mua
46 0855917779 7,400,000(đ)
Mua
47 0816396669 3,500,000(đ)
Mua
48 0816356669 1,600,000(đ)
Mua
49 0838012299 2,300,000(đ)
Mua
50 0819615599 2,300,000(đ)
Mua
51 0816582299 2,050,000(đ)
Mua
52 0838370099 1,750,000(đ)
Mua
53 0816418899 4,600,000(đ)
Mua
54 0839422299 2,300,000(đ)
Mua
55 0833462299 3,250,000(đ)
Mua
56 0855917799 4,150,000(đ)
Mua
57 0839527799 2,600,000(đ)
Mua
58 0838362299 4,150,000(đ)
Mua
59 0835066699 7,300,000(đ)
Mua
60 0838011199 2,300,000(đ)
Mua
61 0838365599 1,750,000(đ)
Mua
62 0812197799 3,250,000(đ)
Mua
63 0816106699 2,600,000(đ)
Mua
64 0816462299 1,750,000(đ)
Mua
65 0855123399 4,600,000(đ)
Mua
66 0816578899 9,150,000(đ)
Mua
67 0819618899 11,050,000(đ)
Mua
68 0837363399 1,850,000(đ)
Mua
69 0838221199 14,750,000(đ)
Mua
70 0816551199 13,800,000(đ)
Mua
71 0819616699 11,050,000(đ)
Mua
72 0816396699 13,800,000(đ)
Mua
73 0816088089 4,150,000(đ)
Mua
74 0816087989 1,700,000(đ)
Mua
75 0812189899 3,700,000(đ)
Mua
76 0816355899 1,400,000(đ)
Mua
77 0816088099 7,400,000(đ)
Mua
78 0832238239 6,450,000(đ)
Mua
79 0834629829 1,400,000(đ)
Mua
80 0834629929 1,400,000(đ)
Mua
81 0834334779 1,700,000(đ)
Mua
82 0857298299 6,000,000(đ)
Mua
83 0838011889 1,750,000(đ)
Mua
84 0834644779 750,000(đ)
Mua
85 0816581989 2,800,000(đ)
Mua
86 0838011989 3,250,000(đ)
Mua
87 0838221989 3,700,000(đ)
Mua
88 0816551989 3,700,000(đ)
Mua
89 0854381979 1,700,000(đ)
Mua
90 0816581979 1,700,000(đ)
Mua
91 0812197999 17,500,000(đ)
Mua
92 0816106999 14,750,000(đ)
Mua
93 0837924999 8,300,000(đ)
Mua
94 0855917999 14,750,000(đ)
Mua
95 0839487999 10,150,000(đ)
Mua
96 0853260999 7,850,000(đ)
Mua
97 0839520999 8,300,000(đ)
Mua
98 0855480999 8,300,000(đ)
Mua
99 0832844999 7,400,000(đ)
Mua
100 0812192979 6,000,000(đ)
Mua
10S - Số - 11S Tăng - Giảm Đặt Mua
0766888889 110,400,000(đ) Mua
0879155199 1,380,000(đ) Mua
0879133199 1,380,000(đ) Mua
0879129139 1,000,000(đ) Mua
0879166199 2,300,000(đ) Mua
0879118119 2,300,000(đ) Mua
0879196979 1,840,000(đ) Mua
0879195959 3,220,000(đ) Mua
0879199699 4,600,000(đ) Mua
0879123879 2,760,000(đ) Mua
0879136879 2,300,000(đ) Mua
0879101099 500,000(đ) Mua
0879121979 600,000(đ) Mua
0879126879 1,840,000(đ) Mua
0763029209 500,000(đ) Mua
0776438689 800,000(đ) Mua
0769136869 950,000(đ) Mua
0778285559 750,000(đ) Mua
0796172379 750,000(đ) Mua
0796172009 1,150,000(đ) Mua
0795004789 1,400,000(đ) Mua
0763022789 1,400,000(đ) Mua
0799049779 2,600,000(đ) Mua
0776439119 600,000(đ) Mua
0776439009 600,000(đ) Mua
0796172179 1,700,000(đ) Mua
0766195599 1,200,000(đ) Mua
0766194499 850,000(đ) Mua
0763022299 1,150,000(đ) Mua
0796172299 1,150,000(đ) Mua
0763022929 850,000(đ) Mua
0763022099 950,000(đ) Mua
0942214949 600,000(đ) Mua
0945967579 850,000(đ) Mua
0945621929 750,000(đ) Mua
0946392829 850,000(đ) Mua
0855917979 13,800,000(đ) Mua
0816106969 2,800,000(đ) Mua
0812189889 2,800,000(đ) Mua
0837829889 1,700,000(đ) Mua
0832849889 1,500,000(đ) Mua
0818289669 7,300,000(đ) Mua
0816355599 2,800,000(đ) Mua
0816418889 1,600,000(đ) Mua
0819618889 5,100,000(đ) Mua
0855917779 7,400,000(đ) Mua
0816396669 3,500,000(đ) Mua
0816356669 1,600,000(đ) Mua
0838012299 2,300,000(đ) Mua
0819615599 2,300,000(đ) Mua
0816582299 2,050,000(đ) Mua
0838370099 1,750,000(đ) Mua
0816418899 4,600,000(đ) Mua
0839422299 2,300,000(đ) Mua
0833462299 3,250,000(đ) Mua
0855917799 4,150,000(đ) Mua
0839527799 2,600,000(đ) Mua
0838362299 4,150,000(đ) Mua
0835066699 7,300,000(đ) Mua
0838011199 2,300,000(đ) Mua
0838365599 1,750,000(đ) Mua
0812197799 3,250,000(đ) Mua
0816106699 2,600,000(đ) Mua
0816462299 1,750,000(đ) Mua
0855123399 4,600,000(đ) Mua
0816578899 9,150,000(đ) Mua
0819618899 11,050,000(đ) Mua
0837363399 1,850,000(đ) Mua
0838221199 14,750,000(đ) Mua
0816551199 13,800,000(đ) Mua
0819616699 11,050,000(đ) Mua
0816396699 13,800,000(đ) Mua
0816088089 4,150,000(đ) Mua
0816087989 1,700,000(đ) Mua
0812189899 3,700,000(đ) Mua
0816355899 1,400,000(đ) Mua
0816088099 7,400,000(đ) Mua
0832238239 6,450,000(đ) Mua
0834629829 1,400,000(đ) Mua
0834629929 1,400,000(đ) Mua
0834334779 1,700,000(đ) Mua
0857298299 6,000,000(đ) Mua
0838011889 1,750,000(đ) Mua
0834644779 750,000(đ) Mua
0816581989 2,800,000(đ) Mua
0838011989 3,250,000(đ) Mua
0838221989 3,700,000(đ) Mua
0816551989 3,700,000(đ) Mua
0854381979 1,700,000(đ) Mua
0816581979 1,700,000(đ) Mua
0812197999 17,500,000(đ) Mua
0816106999 14,750,000(đ) Mua
0837924999 8,300,000(đ) Mua
0855917999 14,750,000(đ) Mua
0839487999 10,150,000(đ) Mua
0853260999 7,850,000(đ) Mua
0839520999 8,300,000(đ) Mua
0855480999 8,300,000(đ) Mua
0832844999 7,400,000(đ) Mua
0812192979 6,000,000(đ) Mua
Sim số đẹp là gì?

Sim số đẹp là gì


Xã hội phát triển, cuộc sống hiện đại kéo theo những hệ lụy mà con người chính là nạn nhân. Nhiều chuyện thường nhật xảy ra xung quanh gây nên cảm giác bất an, lo lắng đè nặng lên cuộc sống. Do đó, nhiều người tìm đến phong thủy để tự bảo vệ bản thân, gia đình. Việc sử dụng sim số đẹp mang yếu tố phong thủy hợp mệnh với bản thân giúp tinh thần thoải mái, tự tin, cuộc sống hạnh phúc nhiều may mắn được nhiều người ứng dụng và đem lại hiệu quả cao.

Sim số đẹp là gì?

- Số điện thoại hiện nay không đơn thuần chỉ là vật dụng giúp con người giao tiếp mà còn là vật khí hộ thân đắc lực. Do đó, nhu cầu sử dụng sim đẹp ngày càng tăng. Sim số đẹp là sim dễ nhớ, hợp phong thủy với vận mệnh mỗi người đem lại may mắn, tài lộc và cuộc sống an lành cho con người.

- Được xác định trên nhiều nguyên lý khác nhau tùy thuộc vào ý nghĩa, giá trị và mục đích sử dụng của mỗi người. Nhưng tựu chung lại, sim số đẹp đều được vận hành theo 1 quy luật hết sức chặt chẽ khi phải đầy đủ các yếu tố cơ bản như:

+ Các con số trong sim điện thoại thể hiện sự cân bằng âm dương

+ Tổng điểm của dãy số sim càng cao càng đẹp, cao nhất là 9 điểm

+ Thể hiện mối quan hệ tương sinh giữa ngũ hành số sim và ngũ hành của người dùng

+ Chứa vượng khí, đại cát, may mắn và tài lộc

+ Sim phải có quái khí hàm chứa các yếu tố tương hỗ cho người dùng, ứng với quẻ khí mang điềm Cát (Cát tường)


Cách mua sim số đẹp như thế nào?

Với những tiêu chí cho 1 sim số đẹp kể trên, bạn có thể dễ dàng sở hữu sim ở đại lý uy tín như Cửa hàng ủy quyền của các hãng sim số. Chuyên cung cấp sim số đẹp của Viettel, VinaPhone, MobiFone, Vietnamobile đa dạng các thể loại từ sim VIP lục quý, tứ quý, cho đến sim thần tài, lộc phát, sim năm sinh,... nhằm phục vụ mọi tầng lớp và nhu cầu, mục đích sử dụng của người dùng. Với hệ thống website: muabanso.vn hiện đại, tích hợp phần mềm tra cứu sim phong thủy, đồng thời cung cấp kho tàng sim số đẹp giúp cho bạn dễ dàng có sim số đẹp hợp phong thủy trong tay.

Mọi sim của muabanso.vn bán ra đều đăng kí thông tin chính chủ theo yêu cầu khách hàng và giao hàng chuyên nghiệp, nhanh chóng, miễn phí trên toàn quốc. Khách hàng chỉ cần trả tiền và kiểm tra thông tin cho đúng với yêu cầu cùng thông tin của mình.

Nếu bạn còn cần thêm bất cứ tư vấn nào về sim ngày tháng năm sinh, sim phong thủy hợp tuổi hợp mệnh,... khách hàng sẽ được giải đáp tận tình, cụ thể khi liên hệ qua hotline: 01238.61.6789Đăng bán sim
Khuyến Mãi Sim Số Đẹp

Ads 3

 

 

 
Tìm sim năm sinhmặc định 19xx m/d/Y

Hỗ trợ khách hàng

   Ms Hằng: 024.66.55.9999

Zalo: 08683.15.9999


Mr Dũng : 024.66.555.999

Zalo: 0838616789

 

 Mr Lăng : 024.66.555.666

Zalo: 0838616789

 

Thời Gian Làm Việc

 

Thứ 2 - Thứ 7: 7h30 - 20h30

 

Chủ nhật: 8h00 - 18h00

 

Các giờ khác Quý Khách vui lòng vào phần " Đặt Mua "

 

Số đẹp theo phong thủy
Tin tức
Chọn theo giá tiền
Quảng cáo
 

Copyright 2018 © - Công Ty Cổ Phần Mua Bán Số

Địa chỉ: Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội

Website: Http://MuaBanSo.vn - Http://MuaBanSimSoDep.online

Hotline: 024.66.55.9999 - 0838.616789

 Hotline: 024.66.55.9999 - 01677.68.68.68