sim hợp mệnh giá rẻ, sim số đẹp khuyến mại

Hotline: 0377.68.68.68

Chọn Sim Theo Mục Phân Tích Sẵn - Sim Hợp Mệnh Kim   - Sim Mộc  - Sim Thủy  - Sim Hỏa  - Sim Thổ  - Sim Taxi  - Sim Tam Hoa  - Sim Tứ Quí  - Sim Lộc Phát  - Sim Thần Tài  - Sim Giá Rẻ  - Sim Năm Sinh  - Sim Kép Lặp  - Sim Số Tiến  - Sim Vip   Sim Số Đẹp Dễ Đọc Dễ Nhớ

Danh sách nhà mạng

Menu số đẹp

Sim theo yêu cầu
Quý khách vẫn chưa tìm được SIM vừa ý? Hãy nhập yêu cầu của quý khách vào ô bên dưới. Chúng tôi sẽ tìm và thông báo lại cho quý khách sớm nhất!
** Chỉ nhận tối đa 6 số cuối
6 số đuôi:  
Tên bạn:
Điện thoại:
Ghi chú:
Đơn đặt hàng
Quảng cáo

 

Ads 1

Tổng Kho Sim Số Đẹp Lớn Nhất Việt Nam


“ Tìm là thấy – Lấy là có “

MuaBanSo.vn– MuaBanSimSoDep.online

Giao sim, Đăng ký chính chủ, Thu tiền tại nhà trên toàn quốc
Tìm Kiếm Sim Số Đẹp

Trợ giúp!

VD: 09*9999, *9999, *6868, *1989, 09*99x99 Tìm nâng caoẨn tìm nâng cao

Chọn sim số đẹp theo đầu số

Danh sách sim số đẹp

Danh sách sim hợp ngũ hành Kim

STT 10S - Số -11S Tăng -Giảm Mạng Đặt Mua
1 0879155188 1,380,000(đ)
Mua
2 0879155255 1,380,000(đ)
Mua
3 0879133188 1,380,000(đ)
Mua
4 0879182868 2,300,000(đ)
Mua
5 0879123568 1,000,000(đ)
Mua
6 0879123168 1,840,000(đ)
Mua
7 0879123668 1,380,000(đ)
Mua
8 0879123868 1,380,000(đ)
Mua
9 0879114115 2,300,000(đ)
Mua
10 0879116118 2,300,000(đ)
Mua
11 0879177188 2,300,000(đ)
Mua
12 0879183868 3,220,000(đ)
Mua
13 0879185868 4,600,000(đ)
Mua
14 0879183858 1,380,000(đ)
Mua
15 0879187878 3,220,000(đ)
Mua
16 0879185858 3,220,000(đ)
Mua
17 0879116668 4,600,000(đ)
Mua
18 0879126668 3,220,000(đ)
Mua
19 0879111688 1,200,000(đ)
Mua
20 0997893468 950,000(đ)
Mua
21 0922168868 6,000,000(đ)
Mua
22 0925168878 600,000(đ)
Mua
23 0763029598 600,000(đ)
Mua
24 0769138788 650,000(đ)
Mua
25 0796172242 350,000(đ)
Mua
26 0796172232 350,000(đ)
Mua
27 0796172008 1,150,000(đ)
Mua
28 0796172005 1,150,000(đ)
Mua
29 0795005135 500,000(đ)
Mua
30 0795005468 850,000(đ)
Mua
31 0796172248 400,000(đ)
Mua
32 0763022678 950,000(đ)
Mua
33 0763022112 600,000(đ)
Mua
34 0769138778 750,000(đ)
Mua
35 0763022992 700,000(đ)
Mua
36 0763022882 700,000(đ)
Mua
37 0763022772 650,000(đ)
Mua
38 0763022662 650,000(đ)
Mua
39 0763022552 650,000(đ)
Mua
40 0763022922 500,000(đ)
Mua
41 0795005115 750,000(đ)
Mua
42 0796172272 1,400,000(đ)
Mua
43 0799049988 1,400,000(đ)
Mua
44 0769138855 600,000(đ)
Mua
45 0766195588 1,150,000(đ)
Mua
46 0778285522 750,000(đ)
Mua
47 0766194488 850,000(đ)
Mua
48 0936448458 1,700,000(đ)
Mua
49 0766194455 650,000(đ)
Mua
50 0763022288 1,150,000(đ)
Mua
51 0763022255 1,150,000(đ)
Mua
52 0769138988 950,000(đ)
Mua
53 0769138898 1,200,000(đ)
Mua
54 0799049898 1,400,000(đ)
Mua
55 0776436565 850,000(đ)
Mua
56 0763046048 500,000(đ)
Mua
57 0799049888 7,400,000(đ)
Mua
58 0794069222 950,000(đ)
Mua
59 0763046222 950,000(đ)
Mua
60 0799049222 950,000(đ)
Mua
61 0793146222 950,000(đ)
Mua
62 0796172222 17,500,000(đ)
Mua
63 0945967755 600,000(đ)
Mua
64 0947290055 650,000(đ)
Mua
65 0947287755 500,000(đ)
Mua
66 0946392792 1,150,000(đ)
Mua
67 0946786808 800,000(đ)
Mua
68 0946258118 850,000(đ)
Mua
69 0943695445 600,000(đ)
Mua
70 0947295445 550,000(đ)
Mua
71 0947158448 650,000(đ)
Mua
72 0946258778 750,000(đ)
Mua
73 0942183978 700,000(đ)
Mua
74 0944271155 850,000(đ)
Mua
75 0944804545 700,000(đ)
Mua
76 0947290505 700,000(đ)
Mua
77 0946224522 500,000(đ)
Mua
78 0944194422 500,000(đ)
Mua
79 0942450022 600,000(đ)
Mua
80 0945967722 500,000(đ)
Mua
81 0944345522 500,000(đ)
Mua
82 0947294422 500,000(đ)
Mua
83 0946200055 650,000(đ)
Mua
84 0948849698 850,000(đ)
Mua
85 0947158595 750,000(đ)
Mua
86 0947287722 500,000(đ)
Mua
87 0947290345 600,000(đ)
Mua
88 0944194648 750,000(đ)
Mua
89 0946332535 800,000(đ)
Mua
90 0946200255 1,600,000(đ)
Mua
91 0946545655 600,000(đ)
Mua
92 0946224648 900,000(đ)
Mua
93 0947290102 500,000(đ)
Mua
94 0947641112 500,000(đ)
Mua
95 0943156665 700,000(đ)
Mua
96 0947726162 650,000(đ)
Mua
97 0834644488 850,000(đ)
Mua
98 0834629595 1,400,000(đ)
Mua
99 0834685995 2,050,000(đ)
Mua
100 0834645885 1,600,000(đ)
Mua
10S - Số - 11S Tăng - Giảm Đặt Mua
0879155188 1,380,000(đ) Mua
0879155255 1,380,000(đ) Mua
0879133188 1,380,000(đ) Mua
0879182868 2,300,000(đ) Mua
0879123568 1,000,000(đ) Mua
0879123168 1,840,000(đ) Mua
0879123668 1,380,000(đ) Mua
0879123868 1,380,000(đ) Mua
0879114115 2,300,000(đ) Mua
0879116118 2,300,000(đ) Mua
0879177188 2,300,000(đ) Mua
0879183868 3,220,000(đ) Mua
0879185868 4,600,000(đ) Mua
0879183858 1,380,000(đ) Mua
0879187878 3,220,000(đ) Mua
0879185858 3,220,000(đ) Mua
0879116668 4,600,000(đ) Mua
0879126668 3,220,000(đ) Mua
0879111688 1,200,000(đ) Mua
0997893468 950,000(đ) Mua
0922168868 6,000,000(đ) Mua
0925168878 600,000(đ) Mua
0763029598 600,000(đ) Mua
0769138788 650,000(đ) Mua
0796172242 350,000(đ) Mua
0796172232 350,000(đ) Mua
0796172008 1,150,000(đ) Mua
0796172005 1,150,000(đ) Mua
0795005135 500,000(đ) Mua
0795005468 850,000(đ) Mua
0796172248 400,000(đ) Mua
0763022678 950,000(đ) Mua
0763022112 600,000(đ) Mua
0769138778 750,000(đ) Mua
0763022992 700,000(đ) Mua
0763022882 700,000(đ) Mua
0763022772 650,000(đ) Mua
0763022662 650,000(đ) Mua
0763022552 650,000(đ) Mua
0763022922 500,000(đ) Mua
0795005115 750,000(đ) Mua
0796172272 1,400,000(đ) Mua
0799049988 1,400,000(đ) Mua
0769138855 600,000(đ) Mua
0766195588 1,150,000(đ) Mua
0778285522 750,000(đ) Mua
0766194488 850,000(đ) Mua
0936448458 1,700,000(đ) Mua
0766194455 650,000(đ) Mua
0763022288 1,150,000(đ) Mua
0763022255 1,150,000(đ) Mua
0769138988 950,000(đ) Mua
0769138898 1,200,000(đ) Mua
0799049898 1,400,000(đ) Mua
0776436565 850,000(đ) Mua
0763046048 500,000(đ) Mua
0799049888 7,400,000(đ) Mua
0794069222 950,000(đ) Mua
0763046222 950,000(đ) Mua
0799049222 950,000(đ) Mua
0793146222 950,000(đ) Mua
0796172222 17,500,000(đ) Mua
0945967755 600,000(đ) Mua
0947290055 650,000(đ) Mua
0947287755 500,000(đ) Mua
0946392792 1,150,000(đ) Mua
0946786808 800,000(đ) Mua
0946258118 850,000(đ) Mua
0943695445 600,000(đ) Mua
0947295445 550,000(đ) Mua
0947158448 650,000(đ) Mua
0946258778 750,000(đ) Mua
0942183978 700,000(đ) Mua
0944271155 850,000(đ) Mua
0944804545 700,000(đ) Mua
0947290505 700,000(đ) Mua
0946224522 500,000(đ) Mua
0944194422 500,000(đ) Mua
0942450022 600,000(đ) Mua
0945967722 500,000(đ) Mua
0944345522 500,000(đ) Mua
0947294422 500,000(đ) Mua
0946200055 650,000(đ) Mua
0948849698 850,000(đ) Mua
0947158595 750,000(đ) Mua
0947287722 500,000(đ) Mua
0947290345 600,000(đ) Mua
0944194648 750,000(đ) Mua
0946332535 800,000(đ) Mua
0946200255 1,600,000(đ) Mua
0946545655 600,000(đ) Mua
0946224648 900,000(đ) Mua
0947290102 500,000(đ) Mua
0947641112 500,000(đ) Mua
0943156665 700,000(đ) Mua
0947726162 650,000(đ) Mua
0834644488 850,000(đ) Mua
0834629595 1,400,000(đ) Mua
0834685995 2,050,000(đ) Mua
0834645885 1,600,000(đ) Mua
Sim số đẹp là gì?

Sim số đẹp là gì


Xã hội phát triển, cuộc sống hiện đại kéo theo những hệ lụy mà con người chính là nạn nhân. Nhiều chuyện thường nhật xảy ra xung quanh gây nên cảm giác bất an, lo lắng đè nặng lên cuộc sống. Do đó, nhiều người tìm đến phong thủy để tự bảo vệ bản thân, gia đình. Việc sử dụng sim số đẹp mang yếu tố phong thủy hợp mệnh với bản thân giúp tinh thần thoải mái, tự tin, cuộc sống hạnh phúc nhiều may mắn được nhiều người ứng dụng và đem lại hiệu quả cao.

Sim số đẹp là gì?

- Số điện thoại hiện nay không đơn thuần chỉ là vật dụng giúp con người giao tiếp mà còn là vật khí hộ thân đắc lực. Do đó, nhu cầu sử dụng sim đẹp ngày càng tăng. Sim số đẹp là sim dễ nhớ, hợp phong thủy với vận mệnh mỗi người đem lại may mắn, tài lộc và cuộc sống an lành cho con người.

- Được xác định trên nhiều nguyên lý khác nhau tùy thuộc vào ý nghĩa, giá trị và mục đích sử dụng của mỗi người. Nhưng tựu chung lại, sim số đẹp đều được vận hành theo 1 quy luật hết sức chặt chẽ khi phải đầy đủ các yếu tố cơ bản như:

+ Các con số trong sim điện thoại thể hiện sự cân bằng âm dương

+ Tổng điểm của dãy số sim càng cao càng đẹp, cao nhất là 9 điểm

+ Thể hiện mối quan hệ tương sinh giữa ngũ hành số sim và ngũ hành của người dùng

+ Chứa vượng khí, đại cát, may mắn và tài lộc

+ Sim phải có quái khí hàm chứa các yếu tố tương hỗ cho người dùng, ứng với quẻ khí mang điềm Cát (Cát tường)


Cách mua sim số đẹp như thế nào?

Với những tiêu chí cho 1 sim số đẹp kể trên, bạn có thể dễ dàng sở hữu sim ở đại lý uy tín như Cửa hàng ủy quyền của các hãng sim số. Chuyên cung cấp sim số đẹp của Viettel, VinaPhone, MobiFone, Vietnamobile đa dạng các thể loại từ sim VIP lục quý, tứ quý, cho đến sim thần tài, lộc phát, sim năm sinh,... nhằm phục vụ mọi tầng lớp và nhu cầu, mục đích sử dụng của người dùng. Với hệ thống website: muabanso.vn hiện đại, tích hợp phần mềm tra cứu sim phong thủy, đồng thời cung cấp kho tàng sim số đẹp giúp cho bạn dễ dàng có sim số đẹp hợp phong thủy trong tay.

Mọi sim của muabanso.vn bán ra đều đăng kí thông tin chính chủ theo yêu cầu khách hàng và giao hàng chuyên nghiệp, nhanh chóng, miễn phí trên toàn quốc. Khách hàng chỉ cần trả tiền và kiểm tra thông tin cho đúng với yêu cầu cùng thông tin của mình.

Nếu bạn còn cần thêm bất cứ tư vấn nào về sim ngày tháng năm sinh, sim phong thủy hợp tuổi hợp mệnh,... khách hàng sẽ được giải đáp tận tình, cụ thể khi liên hệ qua hotline: 01238.61.6789Đăng bán sim
Khuyến Mãi Sim Số Đẹp

Ads 3

 

 

 
Tìm sim năm sinhmặc định 19xx m/d/Y

Hỗ trợ khách hàng

   Ms Hằng: 024.66.55.9999

Zalo: 08683.15.9999


Mr Dũng : 024.66.555.999

Zalo: 0838616789

 

 Mr Lăng : 024.66.555.666

Zalo: 0838616789

 

Thời Gian Làm Việc

 

Thứ 2 - Thứ 7: 7h30 - 20h30

 

Chủ nhật: 8h00 - 18h00

 

Các giờ khác Quý Khách vui lòng vào phần " Đặt Mua "

 

Số đẹp theo phong thủy
Tin tức
Chọn theo giá tiền
Quảng cáo
 

Copyright 2018 © - Công Ty Cổ Phần Mua Bán Số

Địa chỉ: Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội

Website: Http://MuaBanSo.vn - Http://MuaBanSimSoDep.online

Hotline: 024.66.55.9999 - 0838.616789

 Hotline: 024.66.55.9999 - 01677.68.68.68