sim hợp mệnh giá rẻ, sim số đẹp khuyến mại

Hotline: 0377.68.68.68

Chọn Sim Theo Mục Phân Tích Sẵn - Sim Hợp Mệnh Kim   - Sim Mộc  - Sim Thủy  - Sim Hỏa  - Sim Thổ  - Sim Taxi  - Sim Tam Hoa  - Sim Tứ Quí  - Sim Lộc Phát  - Sim Thần Tài  - Sim Giá Rẻ  - Sim Năm Sinh  - Sim Kép Lặp  - Sim Số Tiến  - Sim Vip   Sim Số Đẹp Dễ Đọc Dễ Nhớ

Danh sách nhà mạng

Menu số đẹp

Sim theo yêu cầu
Quý khách vẫn chưa tìm được SIM vừa ý? Hãy nhập yêu cầu của quý khách vào ô bên dưới. Chúng tôi sẽ tìm và thông báo lại cho quý khách sớm nhất!
** Chỉ nhận tối đa 6 số cuối
6 số đuôi:  
Tên bạn:
Điện thoại:
Ghi chú:
Đơn đặt hàng
Quảng cáo

 

Ads 1

Tổng Kho Sim Số Đẹp Lớn Nhất Việt Nam


“ Tìm là thấy – Lấy là có “

MuaBanSo.vn– MuaBanSimSoDep.online

Giao sim, Đăng ký chính chủ, Thu tiền tại nhà trên toàn quốc
Tìm Kiếm Sim Số Đẹp

Trợ giúp!

VD: 09*9999, *9999, *6868, *1989, 09*99x99 Tìm nâng caoẨn tìm nâng cao

Chọn sim số đẹp theo đầu số

Danh sách sim số đẹp

Danh sách sim hợp ngũ hành Hỏa

STT 10S - Số -11S Tăng -Giảm Mạng Đặt Mua
1 0879133233 1,380,000(đ)
Mua
2 0879112113 1,000,000(đ)
Mua
3 0793146614 500,000(đ)
Mua
4 0796172004 1,150,000(đ)
Mua
5 0796172003 1,150,000(đ)
Mua
6 0763046234 700,000(đ)
Mua
7 0794069234 650,000(đ)
Mua
8 0796172234 650,000(đ)
Mua
9 0763022234 850,000(đ)
Mua
10 0795005234 950,000(đ)
Mua
11 0763046123 850,000(đ)
Mua
12 0795004774 750,000(đ)
Mua
13 0763046064 500,000(đ)
Mua
14 0796172173 1,400,000(đ)
Mua
15 0769138833 600,000(đ)
Mua
16 0778285544 750,000(đ)
Mua
17 0778285533 750,000(đ)
Mua
18 0796172244 850,000(đ)
Mua
19 0776432244 850,000(đ)
Mua
20 0763022233 850,000(đ)
Mua
21 0763022244 700,000(đ)
Mua
22 0793146464 850,000(đ)
Mua
23 0763022424 900,000(đ)
Mua
24 0763022023 750,000(đ)
Mua
25 0795004333 1,400,000(đ)
Mua
26 0776439444 750,000(đ)
Mua
27 0796172444 750,000(đ)
Mua
28 0774206444 750,000(đ)
Mua
29 0763022444 750,000(đ)
Mua
30 0793146444 600,000(đ)
Mua
31 0796172333 1,400,000(đ)
Mua
32 0793146333 950,000(đ)
Mua
33 0942188124 500,000(đ)
Mua
34 0914753344 650,000(đ)
Mua
35 0947295544 550,000(đ)
Mua
36 0947287733 500,000(đ)
Mua
37 0942644433 500,000(đ)
Mua
38 0942450044 650,000(đ)
Mua
39 0947326644 500,000(đ)
Mua
40 0947290044 600,000(đ)
Mua
41 0944194004 650,000(đ)
Mua
42 0944194334 600,000(đ)
Mua
43 0946224633 1,150,000(đ)
Mua
44 0942450033 650,000(đ)
Mua
45 0944345544 500,000(đ)
Mua
46 0942644343 550,000(đ)
Mua
47 0944271313 650,000(đ)
Mua
48 0947294433 500,000(đ)
Mua
49 0947158844 500,000(đ)
Mua
50 0943695234 750,000(đ)
Mua
51 0946392244 600,000(đ)
Mua
52 0947287744 500,000(đ)
Mua
53 0942644144 500,000(đ)
Mua
54 0947792324 700,000(đ)
Mua
55 0942188183 850,000(đ)
Mua
56 0946392234 750,000(đ)
Mua
57 0947290033 600,000(đ)
Mua
58 0947295533 500,000(đ)
Mua
59 0916281144 750,000(đ)
Mua
60 0944271133 650,000(đ)
Mua
61 0944345533 500,000(đ)
Mua
62 0944271144 650,000(đ)
Mua
63 0947290203 500,000(đ)
Mua
64 0946224324 1,150,000(đ)
Mua
65 0947792223 800,000(đ)
Mua
66 0947792794 800,000(đ)
Mua
67 0946200233 1,600,000(đ)
Mua
68 0947158384 600,000(đ)
Mua
69 0915087073 500,000(đ)
Mua
70 0834629494 1,400,000(đ)
Mua
71 0834629393 1,400,000(đ)
Mua
72 0819898383 3,250,000(đ)
Mua
73 0838012233 1,750,000(đ)
Mua
74 0839422233 1,700,000(đ)
Mua
75 0838101133 1,850,000(đ)
Mua
76 0835778844 3,500,000(đ)
Mua
77 0835778833 4,600,000(đ)
Mua
78 0838011133 1,400,000(đ)
Mua
79 0838221133 6,450,000(đ)
Mua
80 0948032244 500,000(đ)
Mua
81 0816030123 950,000(đ)
Mua
82 0838221234 5,550,000(đ)
Mua
83 0838011234 4,600,000(đ)
Mua
84 0838012344 5,350,000(đ)
Mua
85 0855481234 3,700,000(đ)
Mua
86 0835131234 3,700,000(đ)
Mua
87 0947792234 600,000(đ)
Mua
88 0946024123 600,000(đ)
Mua
89 0947726123 600,000(đ)
Mua
90 0947158123 600,000(đ)
Mua
91 0834644944 1,150,000(đ)
Mua
92 0834644844 1,150,000(đ)
Mua
93 0837202203 1,150,000(đ)
Mua
94 0832844944 1,200,000(đ)
Mua
95 0855123223 2,300,000(đ)
Mua
96 0948652004 1,150,000(đ)
Mua
97 0854381994 1,400,000(đ)
Mua
98 0816551994 2,800,000(đ)
Mua
99 0833931994 1,850,000(đ)
Mua
100 0816581994 1,850,000(đ)
Mua
10S - Số - 11S Tăng - Giảm Đặt Mua
0879133233 1,380,000(đ) Mua
0879112113 1,000,000(đ) Mua
0793146614 500,000(đ) Mua
0796172004 1,150,000(đ) Mua
0796172003 1,150,000(đ) Mua
0763046234 700,000(đ) Mua
0794069234 650,000(đ) Mua
0796172234 650,000(đ) Mua
0763022234 850,000(đ) Mua
0795005234 950,000(đ) Mua
0763046123 850,000(đ) Mua
0795004774 750,000(đ) Mua
0763046064 500,000(đ) Mua
0796172173 1,400,000(đ) Mua
0769138833 600,000(đ) Mua
0778285544 750,000(đ) Mua
0778285533 750,000(đ) Mua
0796172244 850,000(đ) Mua
0776432244 850,000(đ) Mua
0763022233 850,000(đ) Mua
0763022244 700,000(đ) Mua
0793146464 850,000(đ) Mua
0763022424 900,000(đ) Mua
0763022023 750,000(đ) Mua
0795004333 1,400,000(đ) Mua
0776439444 750,000(đ) Mua
0796172444 750,000(đ) Mua
0774206444 750,000(đ) Mua
0763022444 750,000(đ) Mua
0793146444 600,000(đ) Mua
0796172333 1,400,000(đ) Mua
0793146333 950,000(đ) Mua
0942188124 500,000(đ) Mua
0914753344 650,000(đ) Mua
0947295544 550,000(đ) Mua
0947287733 500,000(đ) Mua
0942644433 500,000(đ) Mua
0942450044 650,000(đ) Mua
0947326644 500,000(đ) Mua
0947290044 600,000(đ) Mua
0944194004 650,000(đ) Mua
0944194334 600,000(đ) Mua
0946224633 1,150,000(đ) Mua
0942450033 650,000(đ) Mua
0944345544 500,000(đ) Mua
0942644343 550,000(đ) Mua
0944271313 650,000(đ) Mua
0947294433 500,000(đ) Mua
0947158844 500,000(đ) Mua
0943695234 750,000(đ) Mua
0946392244 600,000(đ) Mua
0947287744 500,000(đ) Mua
0942644144 500,000(đ) Mua
0947792324 700,000(đ) Mua
0942188183 850,000(đ) Mua
0946392234 750,000(đ) Mua
0947290033 600,000(đ) Mua
0947295533 500,000(đ) Mua
0916281144 750,000(đ) Mua
0944271133 650,000(đ) Mua
0944345533 500,000(đ) Mua
0944271144 650,000(đ) Mua
0947290203 500,000(đ) Mua
0946224324 1,150,000(đ) Mua
0947792223 800,000(đ) Mua
0947792794 800,000(đ) Mua
0946200233 1,600,000(đ) Mua
0947158384 600,000(đ) Mua
0915087073 500,000(đ) Mua
0834629494 1,400,000(đ) Mua
0834629393 1,400,000(đ) Mua
0819898383 3,250,000(đ) Mua
0838012233 1,750,000(đ) Mua
0839422233 1,700,000(đ) Mua
0838101133 1,850,000(đ) Mua
0835778844 3,500,000(đ) Mua
0835778833 4,600,000(đ) Mua
0838011133 1,400,000(đ) Mua
0838221133 6,450,000(đ) Mua
0948032244 500,000(đ) Mua
0816030123 950,000(đ) Mua
0838221234 5,550,000(đ) Mua
0838011234 4,600,000(đ) Mua
0838012344 5,350,000(đ) Mua
0855481234 3,700,000(đ) Mua
0835131234 3,700,000(đ) Mua
0947792234 600,000(đ) Mua
0946024123 600,000(đ) Mua
0947726123 600,000(đ) Mua
0947158123 600,000(đ) Mua
0834644944 1,150,000(đ) Mua
0834644844 1,150,000(đ) Mua
0837202203 1,150,000(đ) Mua
0832844944 1,200,000(đ) Mua
0855123223 2,300,000(đ) Mua
0948652004 1,150,000(đ) Mua
0854381994 1,400,000(đ) Mua
0816551994 2,800,000(đ) Mua
0833931994 1,850,000(đ) Mua
0816581994 1,850,000(đ) Mua
Sim số đẹp là gì?

Sim số đẹp là gì


Xã hội phát triển, cuộc sống hiện đại kéo theo những hệ lụy mà con người chính là nạn nhân. Nhiều chuyện thường nhật xảy ra xung quanh gây nên cảm giác bất an, lo lắng đè nặng lên cuộc sống. Do đó, nhiều người tìm đến phong thủy để tự bảo vệ bản thân, gia đình. Việc sử dụng sim số đẹp mang yếu tố phong thủy hợp mệnh với bản thân giúp tinh thần thoải mái, tự tin, cuộc sống hạnh phúc nhiều may mắn được nhiều người ứng dụng và đem lại hiệu quả cao.

Sim số đẹp là gì?

- Số điện thoại hiện nay không đơn thuần chỉ là vật dụng giúp con người giao tiếp mà còn là vật khí hộ thân đắc lực. Do đó, nhu cầu sử dụng sim đẹp ngày càng tăng. Sim số đẹp là sim dễ nhớ, hợp phong thủy với vận mệnh mỗi người đem lại may mắn, tài lộc và cuộc sống an lành cho con người.

- Được xác định trên nhiều nguyên lý khác nhau tùy thuộc vào ý nghĩa, giá trị và mục đích sử dụng của mỗi người. Nhưng tựu chung lại, sim số đẹp đều được vận hành theo 1 quy luật hết sức chặt chẽ khi phải đầy đủ các yếu tố cơ bản như:

+ Các con số trong sim điện thoại thể hiện sự cân bằng âm dương

+ Tổng điểm của dãy số sim càng cao càng đẹp, cao nhất là 9 điểm

+ Thể hiện mối quan hệ tương sinh giữa ngũ hành số sim và ngũ hành của người dùng

+ Chứa vượng khí, đại cát, may mắn và tài lộc

+ Sim phải có quái khí hàm chứa các yếu tố tương hỗ cho người dùng, ứng với quẻ khí mang điềm Cát (Cát tường)


Cách mua sim số đẹp như thế nào?

Với những tiêu chí cho 1 sim số đẹp kể trên, bạn có thể dễ dàng sở hữu sim ở đại lý uy tín như Cửa hàng ủy quyền của các hãng sim số. Chuyên cung cấp sim số đẹp của Viettel, VinaPhone, MobiFone, Vietnamobile đa dạng các thể loại từ sim VIP lục quý, tứ quý, cho đến sim thần tài, lộc phát, sim năm sinh,... nhằm phục vụ mọi tầng lớp và nhu cầu, mục đích sử dụng của người dùng. Với hệ thống website: muabanso.vn hiện đại, tích hợp phần mềm tra cứu sim phong thủy, đồng thời cung cấp kho tàng sim số đẹp giúp cho bạn dễ dàng có sim số đẹp hợp phong thủy trong tay.

Mọi sim của muabanso.vn bán ra đều đăng kí thông tin chính chủ theo yêu cầu khách hàng và giao hàng chuyên nghiệp, nhanh chóng, miễn phí trên toàn quốc. Khách hàng chỉ cần trả tiền và kiểm tra thông tin cho đúng với yêu cầu cùng thông tin của mình.

Nếu bạn còn cần thêm bất cứ tư vấn nào về sim ngày tháng năm sinh, sim phong thủy hợp tuổi hợp mệnh,... khách hàng sẽ được giải đáp tận tình, cụ thể khi liên hệ qua hotline: 01238.61.6789Đăng bán sim
Khuyến Mãi Sim Số Đẹp

Ads 3

 

 

 
Tìm sim năm sinhmặc định 19xx m/d/Y

Hỗ trợ khách hàng

   Ms Hằng: 024.66.55.9999

Zalo: 08683.15.9999


Mr Dũng : 024.66.555.999

Zalo: 0838616789

 

 Mr Lăng : 024.66.555.666

Zalo: 0838616789

 

Thời Gian Làm Việc

 

Thứ 2 - Thứ 7: 7h30 - 20h30

 

Chủ nhật: 8h00 - 18h00

 

Các giờ khác Quý Khách vui lòng vào phần " Đặt Mua "

 

Số đẹp theo phong thủy
Tin tức
Chọn theo giá tiền
Quảng cáo
 

Copyright 2018 © - Công Ty Cổ Phần Mua Bán Số

Địa chỉ: Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội

Website: Http://MuaBanSo.vn - Http://MuaBanSimSoDep.online

Hotline: 024.66.55.9999 - 0838.616789

 Hotline: 024.66.55.9999 - 01677.68.68.68