sim hợp mệnh giá rẻ, sim số đẹp khuyến mại

Hotline: 0377.68.68.68

Chọn Sim Theo Mục Phân Tích Sẵn - Sim Hợp Mệnh Kim   - Sim Mộc  - Sim Thủy  - Sim Hỏa  - Sim Thổ  - Sim Taxi  - Sim Tam Hoa  - Sim Tứ Quí  - Sim Lộc Phát  - Sim Thần Tài  - Sim Giá Rẻ  - Sim Năm Sinh  - Sim Kép Lặp  - Sim Số Tiến  - Sim Vip   Sim Số Đẹp Dễ Đọc Dễ Nhớ

Danh sách nhà mạng

Menu số đẹp

Sim theo yêu cầu
Quý khách vẫn chưa tìm được SIM vừa ý? Hãy nhập yêu cầu của quý khách vào ô bên dưới. Chúng tôi sẽ tìm và thông báo lại cho quý khách sớm nhất!
** Chỉ nhận tối đa 6 số cuối
6 số đuôi:  
Tên bạn:
Điện thoại:
Ghi chú:
Đơn đặt hàng
Quảng cáo

 

Ads 1

Tổng Kho Sim Số Đẹp Lớn Nhất Việt Nam


“ Tìm là thấy – Lấy là có “

MuaBanSo.vn– MuaBanSimSoDep.online

Giao sim, Đăng ký chính chủ, Thu tiền tại nhà trên toàn quốc
Tìm Kiếm Sim Số Đẹp

Trợ giúp!

VD: 09*9999, *9999, *6868, *1989, 09*99x99 Tìm nâng caoẨn tìm nâng cao

Chọn sim số đẹp theo đầu số

Danh sách sim số đẹp

(800) Kết quả tìm kiếm

STT 10S - Số -11S Tăng -Giảm Mạng Đặt Mua
1 0853794666 4,600,000(đ)
Mua
2 0843116866 3,500,000(đ)
Mua
3 0837918886 3,220,000(đ)
Mua
4 0843117766 2,760,000(đ)
Mua
5 0843117116 2,760,000(đ)
Mua
6 0853264686 2,400,000(đ)
Mua
7 0843119886 1,380,000(đ)
Mua
8 0843116696 1,380,000(đ)
Mua
9 0843116556 1,380,000(đ)
Mua
10 0834588486 1,000,000(đ)
Mua
11 0879155188 1,380,000(đ)
Mua
12 0879155199 1,380,000(đ)
Mua
13 0879133199 1,380,000(đ)
Mua
14 0879155255 1,380,000(đ)
Mua
15 0879133233 1,380,000(đ)
Mua
16 0879133166 1,380,000(đ)
Mua
17 0879133188 1,380,000(đ)
Mua
18 0879182868 2,300,000(đ)
Mua
19 0879112113 1,000,000(đ)
Mua
20 0879129139 1,000,000(đ)
Mua
21 0879123568 1,000,000(đ)
Mua
22 0879123168 1,840,000(đ)
Mua
23 0879123668 1,380,000(đ)
Mua
24 0879123686 1,380,000(đ)
Mua
25 0879123868 1,380,000(đ)
Mua
26 0879166199 2,300,000(đ)
Mua
27 0879166177 2,300,000(đ)
Mua
28 0879114115 2,300,000(đ)
Mua
29 0879118119 2,300,000(đ)
Mua
30 0879116118 2,300,000(đ)
Mua
31 0879177188 2,300,000(đ)
Mua
32 0879196979 1,840,000(đ)
Mua
33 0879183868 3,220,000(đ)
Mua
34 0879155166 2,300,000(đ)
Mua
35 0879185868 4,600,000(đ)
Mua
36 0879183858 1,380,000(đ)
Mua
37 0879187878 3,220,000(đ)
Mua
38 0879185858 3,220,000(đ)
Mua
39 0879195959 3,220,000(đ)
Mua
40 0879199699 4,600,000(đ)
Mua
41 0879123879 2,760,000(đ)
Mua
42 0879116668 4,600,000(đ)
Mua
43 0879126668 3,220,000(đ)
Mua
44 0879136879 2,300,000(đ)
Mua
45 0879111686 1,840,000(đ)
Mua
46 0879111688 1,200,000(đ)
Mua
47 0879126879 1,840,000(đ)
Mua
48 0997893468 950,000(đ)
Mua
49 0769136869 950,000(đ)
Mua
50 0796172009 1,150,000(đ)
Mua
51 0796172008 1,150,000(đ)
Mua
52 0796172006 1,150,000(đ)
Mua
53 0796172005 1,150,000(đ)
Mua
54 0796172004 1,150,000(đ)
Mua
55 0796172003 1,150,000(đ)
Mua
56 0796172001 1,150,000(đ)
Mua
57 0796172000 1,500,000(đ)
Mua
58 0776431997 1,050,000(đ)
Mua
59 0796172357 4,600,000(đ)
Mua
60 0795004789 1,400,000(đ)
Mua
61 0763022789 1,400,000(đ)
Mua
62 0763022678 950,000(đ)
Mua
63 0795005234 950,000(đ)
Mua
64 0799049779 2,600,000(đ)
Mua
65 0796172179 1,700,000(đ)
Mua
66 0796172272 1,400,000(đ)
Mua
67 0796172173 1,400,000(đ)
Mua
68 0793146147 1,400,000(đ)
Mua
69 0799049988 1,400,000(đ)
Mua
70 0766195599 1,200,000(đ)
Mua
71 0766195588 1,150,000(đ)
Mua
72 0936448458 1,700,000(đ)
Mua
73 0795004400 1,400,000(đ)
Mua
74 0763022299 1,150,000(đ)
Mua
75 0763022288 1,150,000(đ)
Mua
76 0796172277 950,000(đ)
Mua
77 0763022266 1,200,000(đ)
Mua
78 0763022255 1,150,000(đ)
Mua
79 0796172299 1,150,000(đ)
Mua
80 0769138988 950,000(đ)
Mua
10S - Số - 11S Tăng - Giảm Đặt Mua
0853794666 4,600,000(đ) Mua
0843116866 3,500,000(đ) Mua
0837918886 3,220,000(đ) Mua
0843117766 2,760,000(đ) Mua
0843117116 2,760,000(đ) Mua
0853264686 2,400,000(đ) Mua
0843119886 1,380,000(đ) Mua
0843116696 1,380,000(đ) Mua
0843116556 1,380,000(đ) Mua
0834588486 1,000,000(đ) Mua
0879155188 1,380,000(đ) Mua
0879155199 1,380,000(đ) Mua
0879133199 1,380,000(đ) Mua
0879155255 1,380,000(đ) Mua
0879133233 1,380,000(đ) Mua
0879133166 1,380,000(đ) Mua
0879133188 1,380,000(đ) Mua
0879182868 2,300,000(đ) Mua
0879112113 1,000,000(đ) Mua
0879129139 1,000,000(đ) Mua
0879123568 1,000,000(đ) Mua
0879123168 1,840,000(đ) Mua
0879123668 1,380,000(đ) Mua
0879123686 1,380,000(đ) Mua
0879123868 1,380,000(đ) Mua
0879166199 2,300,000(đ) Mua
0879166177 2,300,000(đ) Mua
0879114115 2,300,000(đ) Mua
0879118119 2,300,000(đ) Mua
0879116118 2,300,000(đ) Mua
0879177188 2,300,000(đ) Mua
0879196979 1,840,000(đ) Mua
0879183868 3,220,000(đ) Mua
0879155166 2,300,000(đ) Mua
0879185868 4,600,000(đ) Mua
0879183858 1,380,000(đ) Mua
0879187878 3,220,000(đ) Mua
0879185858 3,220,000(đ) Mua
0879195959 3,220,000(đ) Mua
0879199699 4,600,000(đ) Mua
0879123879 2,760,000(đ) Mua
0879116668 4,600,000(đ) Mua
0879126668 3,220,000(đ) Mua
0879136879 2,300,000(đ) Mua
0879111686 1,840,000(đ) Mua
0879111688 1,200,000(đ) Mua
0879126879 1,840,000(đ) Mua
0997893468 950,000(đ) Mua
0769136869 950,000(đ) Mua
0796172009 1,150,000(đ) Mua
0796172008 1,150,000(đ) Mua
0796172006 1,150,000(đ) Mua
0796172005 1,150,000(đ) Mua
0796172004 1,150,000(đ) Mua
0796172003 1,150,000(đ) Mua
0796172001 1,150,000(đ) Mua
0796172000 1,500,000(đ) Mua
0776431997 1,050,000(đ) Mua
0796172357 4,600,000(đ) Mua
0795004789 1,400,000(đ) Mua
0763022789 1,400,000(đ) Mua
0763022678 950,000(đ) Mua
0795005234 950,000(đ) Mua
0799049779 2,600,000(đ) Mua
0796172179 1,700,000(đ) Mua
0796172272 1,400,000(đ) Mua
0796172173 1,400,000(đ) Mua
0793146147 1,400,000(đ) Mua
0799049988 1,400,000(đ) Mua
0766195599 1,200,000(đ) Mua
0766195588 1,150,000(đ) Mua
0936448458 1,700,000(đ) Mua
0795004400 1,400,000(đ) Mua
0763022299 1,150,000(đ) Mua
0763022288 1,150,000(đ) Mua
0796172277 950,000(đ) Mua
0763022266 1,200,000(đ) Mua
0763022255 1,150,000(đ) Mua
0796172299 1,150,000(đ) Mua
0769138988 950,000(đ) Mua
Sim số đẹp là gì?

Sim số đẹp là gì


Xã hội phát triển, cuộc sống hiện đại kéo theo những hệ lụy mà con người chính là nạn nhân. Nhiều chuyện thường nhật xảy ra xung quanh gây nên cảm giác bất an, lo lắng đè nặng lên cuộc sống. Do đó, nhiều người tìm đến phong thủy để tự bảo vệ bản thân, gia đình. Việc sử dụng sim số đẹp mang yếu tố phong thủy hợp mệnh với bản thân giúp tinh thần thoải mái, tự tin, cuộc sống hạnh phúc nhiều may mắn được nhiều người ứng dụng và đem lại hiệu quả cao.

Sim số đẹp là gì?

- Số điện thoại hiện nay không đơn thuần chỉ là vật dụng giúp con người giao tiếp mà còn là vật khí hộ thân đắc lực. Do đó, nhu cầu sử dụng sim đẹp ngày càng tăng. Sim số đẹp là sim dễ nhớ, hợp phong thủy với vận mệnh mỗi người đem lại may mắn, tài lộc và cuộc sống an lành cho con người.

- Được xác định trên nhiều nguyên lý khác nhau tùy thuộc vào ý nghĩa, giá trị và mục đích sử dụng của mỗi người. Nhưng tựu chung lại, sim số đẹp đều được vận hành theo 1 quy luật hết sức chặt chẽ khi phải đầy đủ các yếu tố cơ bản như:

+ Các con số trong sim điện thoại thể hiện sự cân bằng âm dương

+ Tổng điểm của dãy số sim càng cao càng đẹp, cao nhất là 9 điểm

+ Thể hiện mối quan hệ tương sinh giữa ngũ hành số sim và ngũ hành của người dùng

+ Chứa vượng khí, đại cát, may mắn và tài lộc

+ Sim phải có quái khí hàm chứa các yếu tố tương hỗ cho người dùng, ứng với quẻ khí mang điềm Cát (Cát tường)


Cách mua sim số đẹp như thế nào?

Với những tiêu chí cho 1 sim số đẹp kể trên, bạn có thể dễ dàng sở hữu sim ở đại lý uy tín như Cửa hàng ủy quyền của các hãng sim số. Chuyên cung cấp sim số đẹp của Viettel, VinaPhone, MobiFone, Vietnamobile đa dạng các thể loại từ sim VIP lục quý, tứ quý, cho đến sim thần tài, lộc phát, sim năm sinh,... nhằm phục vụ mọi tầng lớp và nhu cầu, mục đích sử dụng của người dùng. Với hệ thống website: muabanso.vn hiện đại, tích hợp phần mềm tra cứu sim phong thủy, đồng thời cung cấp kho tàng sim số đẹp giúp cho bạn dễ dàng có sim số đẹp hợp phong thủy trong tay.

Mọi sim của muabanso.vn bán ra đều đăng kí thông tin chính chủ theo yêu cầu khách hàng và giao hàng chuyên nghiệp, nhanh chóng, miễn phí trên toàn quốc. Khách hàng chỉ cần trả tiền và kiểm tra thông tin cho đúng với yêu cầu cùng thông tin của mình.

Nếu bạn còn cần thêm bất cứ tư vấn nào về sim ngày tháng năm sinh, sim phong thủy hợp tuổi hợp mệnh,... khách hàng sẽ được giải đáp tận tình, cụ thể khi liên hệ qua hotline: 01238.61.6789Đăng bán sim
Khuyến Mãi Sim Số Đẹp

Ads 3

 

 

 
Tìm sim năm sinhmặc định 19xx m/d/Y

Hỗ trợ khách hàng

   Ms Hằng: 024.66.55.9999

Zalo: 08683.15.9999


Mr Dũng : 024.66.555.999

Zalo: 0838616789

 

 Mr Lăng : 024.66.555.666

Zalo: 0838616789

 

Thời Gian Làm Việc

 

Thứ 2 - Thứ 7: 7h30 - 20h30

 

Chủ nhật: 8h00 - 18h00

 

Các giờ khác Quý Khách vui lòng vào phần " Đặt Mua "

 

Số đẹp theo phong thủy
Tin tức
Chọn theo giá tiền
Quảng cáo
 

Copyright 2018 © - Công Ty Cổ Phần Mua Bán Số

Địa chỉ: Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội

Website: Http://MuaBanSo.vn - Http://MuaBanSimSoDep.online

Hotline: 024.66.55.9999 - 0838.616789

 Hotline: 024.66.55.9999 - 01677.68.68.68