Tủ nhựa Đài Loan 3 buồng

Giá cũ: 2.950.000 đ
Giá bán: 2.650.000 đ

Tủ nhựa Đài Loan 3 cánh

Giá cũ: 3.050.000 đ
Giá bán: 2.750.000 đ

Tủ nhựa Đài Loan 4 cánh 2 buồng

Giá cũ: 3.250.000 đ
Giá bán: 2.950.000 đ

Tủ nhựa Đài Loan 1 cánh 5 ngăn

Giá cũ: 1.700.000 đ
Giá bán: 1.200.000 đ