In Hóa Đơn GTGT-In Tờ Rơi Tờ Gấp-In Bao Bì

In Offset 1-2-3-4 Màu Khổ Lớn Nhất Hà Nội

  • Chia sẻ:
Tu nhua dai loan - Noi com dien cong nghiep - Bom o to mini 12v - Dong ho dinh vi smartwatch - Tu treo quan ao dai loan

In hóa đơn thuế GTGT chính xác

In hóa đơn thuế GTGT chính xác

Mã SP: GH7832

Giá: 0 VND

Số lượng: 1000

Chất lượng: Mới

Liên hệ

Chi tiết sản phẩm

Bảng báo giá dịch vụ in hóa đơn: 

Tên sản phẩm Diễn giải chú thích ĐVT Số lượng Giá tiền Thành tiền

In Hóa Đơn GTGT, VAT, tài chính

Kích thước: 20.4x29.4cm

Giấy Carbonless nhập khẩu

Đóng số nhảy

Cấn răng cưa

IN OFFSET 1 MÀU

 

 

in hóa đơn

Cuốn 01 350.000đ 350.000đ
Cuốn 02 300.000đ 600.000đ
Cuốn 03 250.000đ 750.000đ
Cuốn 05 180.000đ 900.000đ
Cuốn 10 120.000đ 1.200.000đ
Cuốn 20 100.000đ 2.000.000đ
Cuốn 30 90.000đ 2.700.000đ
Cuốn 40 80.000đ 3.200.000đ
Cuốn 50 78.000đ 3.900.000đ
Cuốn 100 64.000đ 6.400.000đ

In Hóa Đơn GTGT, VAT, tài chính

Kích thước: 20.4x29.4cm

Giấy Carbonless nhập khẩu

Đóng số nhảy

Cấn răng cưa

IN OFFSET 2 MÀU

 

 

in hóa đơn

 

 

Cuốn 01 550.000đ 550.000đ
Cuốn 02 490.000đ 980.000đ
Cuốn 03 334.000đ 1.002.000đ
Cuốn 05 220.000đ 1.100.000đ
Cuốn 10 145.000đ 1.450.000đ
Cuốn 20 120.000đ 2.400.000đ
Cuốn 30 107.000đ 3.210.000đ
Cuốn 40 100.000đ 4.000.000đ
Cuốn 50 92.000đ 4.600.000đ
Cuốn 100 75.000đ 7.500.000đ

In Hóa Đơn GTGT, VAT, tài chính

Kích thước: 20.4x29.4cm

Giấy Carbonless nhập khẩu

Đóng số nhảy

Cấn răng cưa

IN OFFSET 3 MÀU

 

 

in hóa đơn tài chính

Cuốn 01 800.000đ 800.000đ
Cuốn 02 550.000đ 1.100.000đ
Cuốn 03 400.000đ 1.200.000đ
Cuốn 05 288.000đ 1.440.000đ
Cuốn 10 175.000đ 1.750.000đ
Cuốn 20 135.000đ 2.700.000đ
Cuốn 30 122.000đ 3.660.000đ
Cuốn 40 113.000đ 4.520.000đ
Cuốn 50 100.000đ 5.000.000đ
Cuốn 100 87.000đ 8.700.000đ

Sản phẩm cùng loại